26-03-2015

Arbejdspladsvurdering - Skivehus Skole - forår 2015

Personalet har i foråret 2015 fået tilsendt spørgeskema, som skulle klarlægge skolens fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljørepræsentanten har forestået indsamlingen og sammenfatning af data, der danner grundlag for sikkerhedsgruppens vurderinger.

Psykiske arbejdsmiljø:

I personalets tilbagemelding ang. det psykiske arbejdsmiljø, er der én ting, der går igen: TID.

Personalet føler ikke, at der er tid nok til de opgaver, de skal nå.

Handleplan:

Fysisk arbejdsmiljø:

Skolens fysiske rammer bliver dagligt vedligeholdt / udbedret af skolens tekniske servicepersonale. I tilbagemeldingerne ang. skolens fysiske arbejdsmiljø, var især 2 punkter, som gik igen.

 

Handleplan: