INFORMATIONSFOLDER
SKOLEFRITIDSORDNINGEN
SKIVEHUS SKOLE
ROSENBAKKEN 8
7800 SKIVE
TLF.: 99 15 74 20
 
Konst. SFO-leder: Dorte Resen
 
 
Indholdsfortegnelse:
side
Indholdsfortegnelse
1
Hvad kendetegner Skivehus SFO
2
SFO`s åbningstider
3
Ind- og udmeldelse af SFO
3
Bespisning i SFO
3
Børnefødselsdage
4
Medbragt legetøj i SFO
4
Skiftetøj og glemt tøj
4
Kørsel med børn
5
Sygdom hos børnene
5
Tavsheds-og oplysningspligt
5
Børnenes start i SFO
6
Indretning i SFO
6
Leg/aktivitetstilbud
6
Udefaciliteter og ”uderegler”
7
Aflevering/afhentning og hjemsendelse af børnene
7
Hvis børnene holder fri fra SFO
8
Traditioner i SFO
9
Forældresamarbejde
9
Personalenormering i SFO
10
 
Hvad kendetegner Skivehus SFO
 
-
vi tilbyder børnene planlagte aktiviteter
-
vi prioriteter legen højt
-
vi bruger vor nærliggende skov og strand
-
vi har dagligt forskellige ”åbne værksteder” (eks. træ-, tegne-, maleværksteder)
-
vi lægger vægt på udeaktiviteter
-
vi er meget ofte ude at lege på skolens område
-
vi benytter os af de tilbud byen har
-
hver måned (undtagen august og januar) udkommer vores avis ”Fritternyt”
-
vi vægter egne traditioner
-
vi tilbyder hver dag børnene gratis morgen- og eftermiddagsmad mod betaling
-
vi har et tæt samarbejde med skolens øvrige personale
-
vi samarbejder med de børnehaver, vi modtager børn fra
 
 
SFO´s åbningstider
Skivehus SFO har åben fra kl. 6.15 til kl. 17.00 - fredag til kl. 16.00
 
Morgenpasning:            kl.   6.15 til kl.   8.00
Pauserum:                    kl.   8.00 til kl. 14.00
SFO:
Man., tirs., ons.
og tors.:                      kl. 14.00 til kl. 17.00
Fredag:                       kl. 14.00 til kl. 16.00
 
På skolefridage har SFO åben fra kl. 6.15 til kl. 17.00
– fredag til kl. 16.00
Der er mulighed for, at børn der ikke i forvejen er tilmeldt
SFO kan blive tilmeldt på skolefridage mod betaling.
Henvendelse skal ske til Pladsanvisningen, Skive Kommune.
 
Skivehus SFO har lukket hele juli måned samt mellem jul
og nytår.
Juli måned er betalingsfri.
 
I juli måned tilbydes der sommerferieklub i Brårup Fritridscenter. Der udsendes tilmeldingspjece i marts / april måned.
 
Ind- og udmeldelse af SFO
Ind- og udmeldelse skal ske ved henvendelse til Skive Kommunes Pladsanvisning.
 
 
Indmeldelse i SFO kan ske fra dag til dag.
 
 
Udmeldelse af SFO kan ske med en måneds varsel – inden
d. 1. i hver måned.
 
Bespisning i SFO
Vi serverer morgenmad hver dag fra kl. 6.15 til kl. 7.30.
Børnene skal være i SFO senest kl. 7.20, hvis de skal nå
at spise morgenmad.
 
Morgenmaden består af rugbrød, m/syltetøj/smøreost, mælk, samt havregryn og cornflakes.
 
Vi serverer eftermiddagsmad hver dag kl. 14.00.
 
Eftermiddagsmaden består af forskelligt brød/kage, et krus
vand og et stykke frugt.
 
BEMÆRK !!
Det er frivilligt, om man ønsker at deltage i eftermiddagsmad-
ordningen.
Det koster kr. 50,- pr. måned.
Beløbet vil blive opkrævet hver 3. måned - i forbindelse med
udsendelse af vores avis ”Fritternyt”. Betaling skal ske om eftermiddagen,
da der ikke er personaleressourcer til at varetage opgaven om morgenen.
 
De forældre, der ikke ønsker, at deres barn skal deltage i
ordningen, skal hurtigst muligt give os besked herom. Ellers
forventer vi, at jeres barn er med i ordningen – og I vil modtage
en regning.
 
Børnefødselsdage
Da børnenes fødselsdag bliver fejret i klassen, skal børnene ikke
give kage, slik eller lignende i SFO.
 
Medbragt legetøj i SFO
Vi opfordrer til, at børnene ikke medbringer eget legetøj i SFO, da
vores erfaring er, at det skaber unødvendige konflikter.
Hvis et barn skulle have eget legetøj med i SFO – er det på eget ansvar.
Der er ingen erstatningsmuligheder, og personalet bruger ikke tid på at
lede efter det.
 
Skiftetøj og glemt tøj
Skiftetøj
Børnene skal have skiftetøj, regntøj og gummistøvler med i
SFO hver dag!!
Skiftetøj = bluse, bukser, undertøj og strømper.
 
Desuden er det nødvendigt, at børnene har velegnet fodtøj
på/med, som må benyttes til skov- og strandture.
 
Det er praktisk og i ens egen interesse, at der står navn i
børnenes tøj.
 
Glemt tøj
Alt glemt tøj, hvori der ikke står navn, lægges i en
”glemmekasse” !!
Det er forældrenes opgave at lede efter glemt tøj/fodtøj.
 
”Husk nu at tage hue, vanter, gymnastik, regntøj etc. etc. med
fra dit til dat”!! En morgenreplik som mange forældre sikkert
kan nikke genkendende til !
Det er meget svært for et lille skolebarn at bære og huske alle
de ting, det skal have med – først i SFO, så til bh.klassen - så
fra bh.klassen til SFO etc.
Vi forventer derfor, at forældrene hjælper med at gøre det så
nemt som muligt for børnene.
 
Kørsel med børn
Da tiden i SFO ikke er til ture ud af huset med offentlige
transportmidler - benytter personalet egne biler ved udflugter.
I får i starten af børnehaveklasseåret en kørselsseddel med hjem,
hvorpå I tilkendegiver, hvorvidt I giver tilladelse eller ej til, at
personalet må køre i egne biler med jeres barn. Børnene er
selvfølgelig alle spændt fast.
 
Sygdom
Syge børn kan ikke modtages i SFO. Barnet kan betragtes som
rask, når det er feberfrit og kan lege og deltage i aktiviteterne.
 
Ved tvivlsspørgsmål følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
 
Tavshedspligt og oplysningspligt
Personalet i SFO har tavshedspligt.
Det betyder, at et barns problemer kun diskuteres og overvejes
med forældrene samt pædagoger og lærere, hvis det er i barnets
interesse.
 
Personalet har i specielle situationer oplysningspligt overfor
socialforvaltningen.
 
Børnenes start i SFO
Det er vigtigt, at børnene får en så god og tryg start i SFO
som muligt.
 
Derfor deltager vi allerede ved informationsaftenenog "førskoleaftenen" for
kommende børnehaveklassebørns forældre, hvor vi viser vore
lokaler og fortæller kort om SFO.
 
Samtidig opfordrer vi alle nye børn til at besøge os, inden de
starter i SFO.
 
Indretning af SFO
SFO´s basislokaler er indrettet med store frie gulvarealer, hvilket
giver børnene gode muligheder for at udfolde sig.
 
I vore basislokaler står vores legetøj samt beskæftigelsesmaterialer
fremme i børnehøjde, så børnene frit kan benytte det.
 
Vi har forskellige værksteder, som børnene frit kan benytte, når de er
åbne.
 
Leg og aktivitetstilbud
Vi veksler mellem leg og planlagte aktiviteter.
 
Vi prioriterer legen meget højt, fordi vi mener, at børnene efter en struktureret skoledag, har behov for at få:
- bearbejdet indtryk og oplevelser
- brugt deres fantasi
 
Dette gøres bl.a. gennem legen!
 
Samtidig lægger vi også vægt på at tilbyde børnene forskellige
aktiviteter, som er voksenplanlagte. Vi mener, det er vigtigt at give
børnene nogle pædagogiske tilbud, som udfordrer dem.
Som princip gør vi ikke brug af computere m.m. i SFO – vi vil gerne
give børnene nogle anderledes tilbud.
 
Ved enhver aktivitet prioriterer vi både processen og
produktet!!
D.v.s. vi lægger meget vægt på, at processen bliver indholdsrig og
motiverende – ligesom vi, med udgangspunkt i det enkelte barns alder,
lægger vægt på det færdige produkt har den standard, man kan
forvente af barnet. På en anerkendende måde stiller vi derfor
alderssvarende krav til jeres børn.
 
Vores planlagte aktiviteter er tilbud, som børnene frit kan vælge
sig på. Dog forpligter man sig til at deltage, hvis man har tilmeldt
sig en aktivitet.
 
De fleste aktiviteter foregår i tidsrummet fra kl. 14.30 til ca.
kl. 15.45.
Hver måned kan forældrene læse om de planlagte aktivitetstilbud
i ”Fritternyt”- samt på whiteboardtavlen og "Flip-overen" i SFO.
Vi forventer, at I taler med jeres barn om aktivitetstilbudene.
 
Vi arrangerer også spontane ture ud af huset mellem kl. 14.00
og kl. 15.30.
Hvis ikke andet er aftalt, forventer vi, at alle børn kan deltage på disse
ture.
 
Udefaciliteter og ”uderegler”
Vi har to store legepladser, naturlegeplads, bålpladser, boldbaner,
store græsarealer og sandkasser, som børnene frit kan benytte.
 
Vi mener, det er vigtigt at give børnene så mange udfoldelses-
muligheder som muligt, derfor må børnene bevæge sig frit på
hele skolens område – d.v.s. indenfor den yderste cykelsti til
og med fortovet ved ”skolevejen”.
 
Personalet er dér, hvor der er flest børn og størst behov for dem
- d.v.s. at en gruppe børn gerne må gå ud og lege uden der er en
voksen med, blot de altid meddeler os, at de går ud.
Hvis der ikke følger en voksen med børnene ud, fører vi jævnligt
opsyn med den gruppe børn, der leger ude.
 
 
Aflevering/afhentning og hjemsendelse af børnene
Vi giver børnene en god modtagelse hver dag, og vi sørger for at hilse på hvert
enkelt barn.
 
Vi registrerer hver dag om børnene dukker op i SFO via et afkryds-
ningsskema og et briksystem. Det er derfor vigtigt, at I giver os besked,
hvis jeres barn holder fri fra SFO. Hvis ikke der foreligger en besked
fra jer, og et barn ikke har meldt sin ankomst i SFO – kontakter vi jer
enten derhjemme eller på jeres arbejde.
 
Ved afhentning er vi altid parate til at tage en snak med forældrene.
 
Hvis børnene er ude at lege, forventer vi, at forældrene selv ”finder”
dem – se afsnittet om ”Uderegler etc.”.
 
Når I henter jeres barn, forventer vi, at I er behjælpelige med, at jeres
barn får ryddet det op, det leger med - inden det går med jer hjem.
 
I skal som forældre hjælpe jeres barn med altid at huske at sige farvel
til personalet, inden I går hjem.
Det er vigtigt fordi:
- det er almen dannelse
- personalet sørger hver dag for at hilse på hvert enkelt barn, når de kommer i SFO. Lige så vigtigt er det, at vi får sagt ordentlig farvel til hinanden
- at vi foruden ”briksystemet” på denne måde kan holde ekstra styr på, hvilke børn der er gået hjem.
 
Hjemsendelse af børnene
Hvis et barn selv skal gå hjem fra SFO, skal vi have besked herom.
 
Besked via sms:        SFO: 21518079
                        Satellitten: 24756708
 
Er det nødvendigt at ringe angående besked om barnets hjemgangs-
tider, bør det ske mellem kl. 7.00 og kl. 8.00. Hvis dette ikke er muligt,
kan der ringes kl. 14.00.
 
Med mindre der er lavet hjemsendelsesaftaler, forventer vi, at I selv kommer ned i SFO og henter jeres børn – Vi ser meget nødigt, at I siddende i bilen ringer oppe fra rundkørselen og bede os om at sende børnene op. I eftermiddagstimerne prioriterer vi tiden sammen med børnene højt. Det er derfor meget forstyrrende for både børn og personale at skulle løbe til telefonen eller afbryde en aktivitet blot for at sende børn i rundkørslen.
 
Hvis børnene holder fri fra SFO
Hvis børnene ikke kommer i SFO, skal forældrene meddele os det
mundtligt eller pr. sms.
 
Hvis barnet ikke har været i skole – reagerer vi ikke ved fravær.
 
Traditioner i SFO
Vi mener, det er vigtigt at bibeholde og skabe traditioner.
 
Hvert år har vi følgende traditioner:
- introduktionsaften for kommende børnehaveklasseforældre
- forældrekaffe ca. 3 gange om året
- oftest ét årligt fælles arrangement for børn, forældre, søskende og bedsteforældre
-  i julemåneden hygger vi os med forskellige juletraditioner
 
Forældresamarbejde
Samarbejdet mellem forældrene og personalet i SFO skal  
bygge på:
- tryghed
-gensidighed
-accept
-respekt
 
Så vidt det er muligt, giver vi os hver dag tid til at tale med
forældrene. Vi mener, det er vigtigt, at forældrene har mulighed
for at få råd og vejledning om deres børn, ligesom personalet i
SFO skal kunne hente informationer og råd hos forældrene.
Ligeledes mener vi, at den almindelige daglige snak har stor
betydning og værdi.
 
Vi forventer at:
- forældrene er interesserede i deres børns trivsel
- forældrene interesserer sig for SFO
- forældrene giver os relevante oplysninger, som kan have indflydelse på barnets hverdag.
 
Vi sørger for et højt informationsniveau/samarbejde ved:
- at have en forældretavle/flip-over
- at afholde ”forældrecafé”
- at udsende vores avis ”Fritternyt” ti gange i løbet af et skoleår. Avisen indeholder informationer, beskrivelser og oplysninger om aktivitetstilbud etc.
- at tilbyde forældresamtale til de forældre, der ønsker det.
 
 
Personale i SFO
Det forsøges fortrinsvis at ansætte pædagoger i SFO.
 
Personalet i SFO varetager pauserumsfunktionen på skolen – d.v.s.
hvis der er lærere fraværende eller på kursus overtager SFO-perso-
nalet klassen.
 
Alle fastansatte SFO-pædagoger/pædagogmedhjælpere har undervisning i indskolingen,
og er hver især tilknyttet en klasse - d.v.s. at de børn, der benytter
SFO om eftermiddagen oplever en gennemgående voksen.