Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Værdigrundlag og formål
 
Lad dem lege i livstræets krone,
lad dem føle, at livet er stort.
Lad dem skue de blå horisonter,
og himmelhvælvingens port.
 
Skivehus Skole har som sit formål: 
  • I samarbejde med forældrene og med rod i børnenes nysgerrighed at udvikle eleverne til at møde verden med livsmod, social kompetence, ansvarlighed og faglig indsigt.
  • At understøtte fællesskabet og et læringsmiljø, 
       -  der danner en positiv og tryg ramme om personalig og social udvikling og faglig fordybelse
      
       -  der sikrer balancen mellem tradition og fornyelse, mellem sikker grund og dybt vand.
 
       -  der i respekt for forskellighed, ligeværd og fællesskab møder barnet, hvor det er:
           personligt, socialt, kulturelt og fagligt.
 
       -  der retter særlig opmærksomhed på legen, fortællingen og det levende ord, de skabende,
           kunstneriske udtryksformer og den faglige analyse.
 
  • At udvikle fysiske rammer, der giver børn tidssvarende udfoldelsesmuligheder.