Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Generelt
Det er vigtigt for alle at have gode dage, hvor man kan møde glad og frisk på skolen. Det gælder både elever og personale. Derfor skal der på skolen være opmærksomhed, fra alle parter, på det gode og konstruktive samvær, og at det til stadighed præges af gensidig respekt og forståelse for andres situation.
I alle afdelinger udarbejdes samværsregler eller spilleregler for samvær. Disse følges op med aftaler i de enkelte klasser.
Hvis børn skal kunne være elever i timerne, må de også have mulighed for at være børn i pauserne. På skolen taler vi med børnene, og vi lærer dem hvad der forventes af en elev. Vi hjælper også de børn som ikke har lært at være børn sammen med andre børn.
 
Mobning
Der er forskel på mobning og drilleri. Skolen har en handlingsplan mod mobning som revideres løbende.
 
Cykelhjelm
Når der arrangeres cykelture i skoletiden, skal eleverne bruge cykelhjelm. Eleverne opfordres til at bruge cykelhjelm til og fra skole.