Billedet på sidehoved
 • Skivehus Skole
 • Rosenbakken 8, 7800 Skive
 • 99 15 74 10
 • [email protected]
 • 5790000402212
Billedet på sidehoved

I forbindelse med åbningen af Århus som kulturhovedstad i 2017, har indskolingen arbejdet med Ønskelandet, hvor de har lavet mad af forskellige rødder, sponsoreret af Kvickly i Skive, til et stort fælles brunchbord

 • Margit Elisabeth Madsen den 26-06-2017
  God sommerferie
   
  Så er det ved at være tid til at holde sommerferie, og vi er ved at være klar med planlægning af det kommende skoleår. Klassernes grundskemaer vil blive lagt på Intra før sommerferien.
   
  Tak til alle for den store opbakning til Bakkeby. Det betyder rigtig meget, både for eleverne og for os, at så mange møder op, når vi inviterer. Arrangementet gav et overskud på 10.000,- kr. Efter sommerferien vil jeg, sammen med elevrådene, tage stilling til, hvad vi skal bruge pengene til.
   
  Vi skal også i det kommende år have en del lærere på linjefagsuddannelse på Skive Seminarium.
  Der ud over skal alle arbejde med mårorienteret læring i en ny læringsportal, EasyIQ, som også bliver der, eleverne kommer til at arbejde meget.
  Platformen vil selv, ud fra læringsforløbene, generere elevplaner. Dette vil bevirke, at elevplanerne kommer til at se anderledes ud. Mere info om det senere.
  Alle elever vil efter sommerferien få udleveret it-hardvare.  Indskolingseleverne Ipads og  fra 4. kl. og op PC’ere. Mere om det efter sommerferien i forbindelse med udleveringen.
   
  Skoletandlægerne skal flytte i Sundhedshuset til jul, så vi får ekstra lokaler, som dog skal renoveres en del, før vi kan tage dem i brug.
   
  Tilstrømningen til modtageklasserne er aftaget ganske betragteligt Dette betyder tilpasning af personalet og af de fysiske rammer. Vi regner med at have pavillonerne indtil næste sommer, hvor vi nok kan klare os uden.
   
  Næste skoleårs fælles arrangement er en koncert og picnic i Skive Anlægs fantastiske rammer. Så sæt kryds i kalenderen den 17. maj 2018.
   
  Der er også i år nogle ændringer i skolens personale.
   
  Lotte Sjælland har, fra august, fået nyt job tættere på sit hjem i Nibe. Lotte har været på skolen i 20 år. En meget stor tak til Lotte for den store indsats hun har ydet her på skolen til stor gavn for rigtig mange elever. Vi ønsker hende held og lykke med fremtiden.
   
  Asbjørn Helms har også fået job tættere på sit hjem i Års. Også en stor tak til ham for indsatsen gennem de sidste 2 år.
   
  Vi tager afsked med Dorte Møller, da hun har valgt at hellige sig sit firma. Dorte har undervist i modtageklasserne siden september 2015.
  En stor tak til Dorte for den indsats hun har ydet her på skolen.
   
  Der ud over siger vi tak til Mette Skårup for indsatsen. Mette har været undervisningsassistent i skolen og har der ud over haft timer i SFO.
   
  Annika Bach Mortensen har været vikar det sidste år. Også tak til hende for indsatsen.
  Vi ønsker dem alle held od lykke med fremtiden
   
  Alle elever, forældre og skolens personale ønskes en rigtig god sommerferie og tak for samarbejdet i det forløbne år.
   
  Venlig hilsen
   
  Annette Bak-Pedersen
   
 • Margit Elisabeth Madsen den 19-06-2017

   Til

   Klassseforældrerådene i 0. – 2. årgang.

   Mangler I en ide til et klasseforældrerådsarrangement i skoleåret 2017/18.

  Så var det måske en ide at gå i Skive Theater – børn og voksne sammen.

   

  Vi har i kommende skoleår tre tilbud, der passer til elever i 0. – 2. årgang.

   

  Torsdag den 26. oktober kl. 18.00: ”Hug en hæl og klip en tå”.

   

  Mandag den 19. februar kl. 18.00: ”Prop og Berta – On stage”.

   

  Torsdag den 8. marts kl. 18.00 i KCL: ”Peter Pan”.

   

  Se vedlagte.

   

  Hvis I er interesserede i at høre mere, er I meget velkomne til at kontakte mig.

   

   

  Med venlig hilsen

   

  Ove Jensen

  Bestyrelsesmedlem Skive og Omegns Teaterkreds

  24494048

  [email protected]

 • Margit Elisabeth Madsen den 01-06-2017
  Første skoledag – mandag den 14. august,  2017:
  Hele skolen:
  Kl. 08.00 Alle elever møder.
  1.– 9. klasserne og modtageklasserne mødes i klasserne.     
  Børnehaveklasserne bydes velkommen i skolens forhal.
  Kl. 09.00 Alle mødes i hallen. Velkomst til et nyt skoleår ved Skoleinspektør Annette Bak-Pedersen Herefter går alle tilbage til klasselokalerne.
  Kl. 12.00 Første skoledag slutter. (SFO´en åbner)

   
 • Margit Elisabeth Madsen den 31-05-2017
  Se NYE tilbud fra musikskolen for elever i 0. - 5. klasser:
 • Margit Elisabeth Madsen den 31-03-2017

  Til jeres orientering ligger skolernes ferieplan for 2016-2017 og 2017-2018 på følgende link:

   

  https://www.skive.dk/borger/boern-unge-og-familier/skole/skives-folkeskoler/ferieplaner/

  I SKAL DOG ALLE VÆRE OPMÆRKSOM PÅ AT DER ER EN FEJL I KALENDER 2017-2018.

  ELEVERNE PÅ SKIVEHUS SKOLE HAR FØRSTE SKOLEDAG EFTER SOMMERFERIEN MANDAG DEN 14. AUGUST.

   

Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen

Besøgstæller

299659