image
 • Skivehus Skole
 • Rosenbakken 8, 7800 Skive
 • 99 15 74 10
 • ski@skivekommune.dk
 • 5790000402212
Billedet på sidehoved
 • ikon
  Margit Madsen den 16-06-2015
  Første skoledag - mandag den 10. august 2015

  Hele skolen:
  Kl. 08.00                Alle elever møder.
                               1. - 9. klasserne mødes i klasserne.
                               Børnehaveklasserne bydes velkommen i skolens forhal.

  Kl. 09.00                Alle mødes i hallen.
                               Velkomst til et nyt skoleår ved skoleleder Annette Bak-Pedersen.
                               Herefter går alle tilbage til klasselokalerne.

  Kl. 12.00                Første skoledag slutter

  SFO´en åbner kl. 12.00.
   
 • Margit Madsen den 24-06-2015
  Skolebestyrelsens årsberetning                                                                                                                   Skive 23/6-2015
  Som noget nyt, har skolebestyrelsen besluttet at lave en skriftlig årsberetning og lægge den på skolens hjemmeside. Derfor denne sommerhilsen.
  Efter kampvalget med høj stemmeprocent for godt et år siden, har vi efterhånden fundet vores ben at stå på gennem månedlige møder. Vi har nu fuld fokus på vores fælles opgave, nemlig at sikre en velfungerende skole med et konstruktivt samarbejde mellem skole og hjem. Vi er i bestyrelsen stolte af at repræsentere Skivehus Skole, og meget glade for at opleve den store forældreopbakning til diverse arrangementer.  
  Set fra skolebestyrelsens perspektiv har det været et godt skoleår. Vi ser en skole, som har været på forkant med skolereformen og som gennem året i vid udstrækning har formået at få hverdagen til at lykkes sammen med børnene. Når vi spørger personalet, giver de udtryk for, at de føler sig hørt og imødekommet i processen.
  Vi har med glæde behandlet de henvendelser, som vi har modtaget fra jer forældre. Jeres henvendelser giver os en konkret anledning til at drøfte vigtige anliggender med skolens ledelse og lærerrepræsentanter. Bliv derfor endelig ved med at henvende jer, både dersom I vil problematisere noget, såvel som der hvor I måtte have forbedringsforslag til debat.
  Vi har bl.a. drøftet, på hvilken måde skolen bedst kan forberede nye forældre til deres børns start på skolen. Dette har resulteret i en præcisering af forventningspapirerne til forældrene. Vi har også drøftet praksis for meddelelse af lektier, hvorfor disse nu kan findes som et punkt på intranettet, hvor elever og forældre på alle klassetrin kan orientere sig.  Endelig har vi debatteret diverse høringer. Du kan læse mere om, hvem vi er, hvad vi har på dagsordenen og læse referater fra vores møder, hvis du på intranettet, går ind under punktet ”skoleporten” og dernæst ind på ”skolebestyrelsen”.
  Skivehus har et godt samarbejde med Hem Skole om overbygningen. Vi har gennem året både haft møde med deres skolebestyrelse i deres og i vores regi. Her har vi haft en frugtbar dialog om, hvordan vi kan fortsætte og udbygge det gode samarbejde.
  Endeligt skal det nævnes, at vi er meget glade for elevrådets forhandling af borgmesterpuljen, hvilket har resulteret i forbedringer af de udendørs faciliteter til basketball. Vi sætter i det hele taget pris på elevrådets store ansvarsfølelse for skolen og deres indsats for at styrke fællesskabet.
  Et af årets højdepunkter må være skolens picnic i anlægget d. 20 maj. Det var tydeligt, at lærere og elever havde lagt mange kræfter i forberedelserne, hvilket vi alle kunne nyde på en dejlig forårsaften. Bestyrelsen solgte sodavand og overskuddet går til to klassesæt af T-shirts, til når eleverne skal repræsentere skolen til bl.a. idrætsbegivenheder rundt omkring i kommunen.
  Resultatmæssigt har vi grund til at være tilfredse med skolen, idet både elevernes trivselsmåling var rigtig god og skolen har en fornuftig økonomi. Generelt er det vores indtryk, at skolen lever op til de krav, som skolen skal honorere i forhold til børn, personale og kommune.
   
  Vi står som skolebestyrelse til rådighed, hvis I måtte have spørgsmål eller lignende, som I ønsker vores hjælp til. Vi håber på et fortsat godt samarbejde og ønsker alle elever og deres familier en rigtig dejlig sommer.
  På vegne af skolebestyrelsen, Jess Valentin Haderslev
   
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen

Besøgstæller

99714